سلام. به ئاوێسه‌ر خوش آمدید. لطفاً همه مطالب رو بخونین و نظر یادتون نره. با تشکر

کاتێ گره‌وانێ واتشا زاوڵه‌نی! 

        کاتێ خوانێ واتشا شێته‌نی!

                        کاتێ گالته‌م که‌رد واتشا قۆرس به!

                                کاتێ قۆرس بێنا واتشا کزه‌نی!

                                        کاتێ قسێم که‌ردێ واتشا فره دوی!

                                                کاتێ قسێم نه‌که‌ردێ واتشا عاشقه‌نی! 

به‌ڵام گره‌وای گه‌هاز زوانوو زگاری (بێ هێزی) بۆ، گه‌هاز فره زاوڵانه بۆ، گه‌هاز وێو نه‌گرته‌ی بۆ،

                 

به‌ڵام هه‌ر کاتێ کپێم ته‌ڕێ با،

زانوو نه زگاره‌نا، نه زاوڵه. زانوو په‌ڕ جه «هه‌ست»ینا!