سلام. به ئاوێسه‌ر خوش آمدید. لطفاً همه مطالب رو بخونین و نظر یادتون نره. با تشکر

قــوربان! قــوربانه‌ن، جـــه‌ژنه‌ن، شادییـه‌ن

ده‌س نه گـــه‌رده‌نـــه‌ن، ڕۆی ئــازادییــــه‌ن

هه‌ی ده‌س بۆس ده‌س بۆس وه‌ش نیگارانه‌ن

خــــه‌یر، پــابــۆس پابــۆس خـاتــر دارانــه‌ن

کـــۆن کۆشتــی‌و ، باردێی گوڵ‌ جه‌مینانه‌ن

هه‌ی سه‌ر، هه‌ی ئه‌رواح دڵ خه‌مینــانه‌ن

هــه‌ر که‌س گیان وه که‌ف په‌ی نیگارێـوه‌ن

هــــه‌ر یه‌ک قــــۆربـــانــی وه‌فــــادارێـــوه‌ن

سیــــوای ســــه‌ودایـــی هه‌راسانــه‌کـه‌ت

مــه‌حــرووم جـه که‌فته‌ی پای ئاسانه‌که‌ت

نــه پــه‌ی چــه‌م ســۆرمه‌ی گه‌رد پاڵاته‌ن

نــه پــه‌ی گیــان قــۆربان بـــه‌ژن بـــاڵاتــه‌ن

مــــه‌رد پــــه‌ی(‌ئۆسا ده‌ی)‌بێ‌درێغـه که‌ت

بســــم الله ته‌کبیــــر ده‌س بــه تێغــه‌که‌ت

په‌ی قۆربان که‌رده‌ی ناڵه‌ی نه‌ی ڕه‌نگ به‌ی

چێش مه‌بۆ ئه‌ر به‌ی؟ وه‌ی په‌ی مــن ئه‌ر نه‌ی

ســـــا تــــۆیچ مــــن وه‌ره ، وه قـــۆربانـی کـه

مــــــن وه قـــــۆربــانـــی ڕای ڕه‌بــانی کـــه

ئه‌وسا تۆیچ په‌ی وێت خــه‌یرێت کـه‌رده بۆ

منیـــــچ کــــه‌متــــه‌ر زووخ ده‌ردم وه‌رده بۆ

مــــه‌عــدوومـــی به‌دبه‌خت ناته‌مامه‌نی

ڕاســـه‌ن بێ ده‌وڵــه‌ت خـــه‌یاڵ خامـه‌نی

قــــۆربانی مشیــــۆ جـــه عـــه‌یب بـه‌ری بۆ

فیـــــدایـــی پــه‌ســه‌ند ڕای دڵبــــه‌ری بـۆ

تــۆ ‌پا شکستــه‌ی به‌ردی هــه‌رده‌ی ده‌رد

چه‌م کۆر مه‌ینه‌ت، ته‌ن زایف  ، ‌ڕه‌نگ زه‌رد

خـــــه‌یاڵێت کـــــه‌رده‌ن جــــه ڕووی نادانی

چ لایـــق وه تــــۆن  ڕوتبــــــه‌ی قــــۆربــانــی

 

«مه‌وله‌وی کۆرد»